rezervácia ubytovania:   aktívna účasť:   účasť:
začíname za:

13. - 15. apríl 2016

XIV. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

MARTIN, Aula Magna JLF UK, Malá hora 4A

Imunodeficiencie
Alergia a astma
Autoimunitné choroby
Aktuálne problémy v odbore
kontakt:
Ing. Jela Petrisková, PhD
Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 905 747778, e-mail: jelapetriskova@gmail.com
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť
alergológie a klinickej imunológie
Jesseniova LF Martin, Univerzita Komenského
Centrum pre diagnostiku a liečbu PID JLF UK
Univerzitná nemocnica Martin
Spolok lekárov v Martine
ubytovanie zabezpečuje: CK CESTA, Mudroňova 22/40, 036 01 Martin, tel./fax: +421 43 4238204, e-mail: cesta@stonline.sk
organizačné zabezpečenie: agentúra IMPRES, Volgogradská 23, 036 08 Martin, tel.: +421 907 144725, e-mail: ag.impres@gmail.com