Autor nesúhlasil
s publikovaním prednášky

27. - 29. apríl 2022

XX. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

Streda, 27.4.2022

Aula MAGNA

Slávnostné otvorenie. Úvodné sympózium

01 Miloš Jeseňák & výbor SSAKI (Martin, SR): Čo sme robili a urobili v uplynulom roku v našom odbore 02 Radovan Košturiak (Nitra, SR): O vírusoch a ľuďoch 03 Ivan Solovič (Vyšné Hágy, SR): Tuberkulóza a COVID 19 – „prekliaty duet“ 04 Ivana Dedinská (Martin, SR): Transplantácia obličky: cesta od dialýzy ku bežnému životu 05 Peter Pružinec (Bratislava, SR): Imunita a infekcie – dokedy to vydržíme?  
 

Štvrtok 28.4.2022

Aula MAGNA

Aktuálne problémy v odbore I

01 Veronika Mrázová, Mária Zuzulová, Marta Serdahelyová, Jana Jarčušková, Iveta Kultánová, Roman Záhorec, Lucia Májovská, Martin Hrubiško (Martin, SR): Dynamika zmien subpopulácií lymfocytov u pacientov s ochorením COVID-19 a ich korelácia so závažnosťou ochorenia 02 Luděk Hochmuth, Janka Lafférsová, Zora Snopková (Banská Bystrica, SR): Peľová sezóna 2021: výnimka alebo trend? 03 Jana Jarčušková, Mária Zuzulová, Veronika Mrázová, Ivan Zuzula, Zuzana Piňáková, Martin Chorváth, Lucia Májovská, Iveta Kultánová, Martin Hrubiško (Bratislava, SR): Zmeny v subpopuláciách lymfocytov periférnej krvi u pacientov liečených rádioterapiou  

Keď menej nie je viac

01 Luděk Hochmuth (Banská Bystrica, SR): Dávkovanie a účinnosť SLIT: Keď menej nie je viac 02 Martin Hrubiško (Bratislava, SR): Adherencia a účinnosť SLIT, spojené nádoby Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Stallergenes CZ
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Aktuálny pohľad na liečbu astmy

01 Veronika Urdová (Banská Bystrica, Martin, SR): Ako na astmu? GINA 2021 v kocke 02 Mária Schvalbová (Prešov, SR): Ak tichá zóna dýchacích ciest prestane byť tichou Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Chiesi Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Dôkazy o prínose AIT pre pacienta, o ktoré sa môžeme oprieť

01 Miloš Jeseňák (Martin, SR): To najlepšie z EBM (evidence based medicine) 02 Radovan Košturiak (Nitra, SR): To najlepšie z RWE (real-world evidence) 03 Peter Pružinec (Bratislava, SR): Mačka a pes – alergény, ktorých sa pacient nevzdá Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti ALK Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Quo vadis astma?

01 Martin Hrubiško (Bratislava, SR): Kortikodependentná astma – diagnóza navždy? 02 Ivan Solovič (Vyšné Hágy, SR): Aké je miesto fixnej kombinácie ICS+LABA v liečbe astmy bronchiale Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti AstraZeneca Slovensko
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

NeverEnding Story

01 Veronika Urdová (Banská Bystrica, Martin, SR): NeverEnding Story Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Mundipharma
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Antihistaminiká v 21. storočí...

01 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Antihistaminiká v 21. storočí – vieme o nich všetko? Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Berlin-Chemie/A.Menarini Distribution Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Trochu inak o eozinofiloch a astme: „Čo nenájdeme v odporúčaniach?“

01 Mária Schvalbová (Prešov, SR): Liečme astmu jednoducho a moderne 02 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Eozinofily – from cradle to grave 03 Ivan Hlinka (Kežmarok, SR): Mepolizumab v podmienkach klinických skúšaní 04 Luděk Hochmuth (Banská Bystrica, SR): Mepolizumab v štúdiách z reálnej klinickej praxe Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Berlin-Chemie/A.Menarini Distribution Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Dve tváre Vašich pacientov so zápalovou odpoveďou typu 2

01 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Fenotypy, endotypy a iné nástroje pre správnu selekciu biologika 02 Katarína Dostálová (Bratislava, SR): Dupilumab v ťažkej astme: ako vybrať správneho pacienta? 03 Tatiana Hurtová (Martin, SR): Atopická dermatitída a pacienti so zápalovou odpoveďou typu 2 Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 
 
poslucháreň BioMed

Alergia a astma I

01 Monika Kolejáková, Dorota Szuma Tormová (Nové Zámky, SR): Alergia alebo senzibilizácia na arašidy? 02 Klára Kossárová (Bratislava, SR): Alergia na mäso za zvláštnych okolností? 03 Sáva Pešák, Daria Strouhalová, Marcela Veselá, Jitka Löscherová, Vojtěch Thon (Brno, ČR): Alergie na marihuanu 04 Peter Buocik (Martin, SR): Vplyv funkčného dýchania na výskyt a prejavy alergie a astmy  

Imunodeficity

01 Katarína Šimeková, Elena Nováková (Martin, SR): Variácie klinického priebehu toxoplazmózy u HIV infikovaných pacientov
02 Jaromír Bystroň, Vít Petrů (Olomouc, Praha, ČR): IMUNOR v léčbě recidivujících infekcí u dětí (konečné výsledky multicentrické studie) Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Imunomedica ČR
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky
03 Jela Petrisková, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Fenotypizácia B-lymfocytov a jej klinický význam v diagnostike CVID  

Alergia a astma II

01 Veronika Urdová (Banská Bystrica, Martin, SR): Správna inhalácia = základ úspechu Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti S&D Pharma CZ
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky
02 Ivan Hlinka, Beáta Hlinková (Kežmarok, SR): Epikutánne testy pri diagnostike liekových alergií 03 Dana Lauková (Nitra, SR): Zlyhanie biologickej liečby omalizumabom po COVID-19 infekcii s pneumóniou 04 Svetlana Hadvabová (Komárno, SR): Aktuálne možnosti  bodovania v ambulancii klinickej imunológie a alergológie  

Bez sestier to nejde

01 Vít Petrů (Praha, ČR): Anafylaxe - růžová teorie 02 Jaroslava Šimoníčková (Praha, ČR): Anafylaxe - šedá praxe 03 Denisa Pavlinská, Gabriela Valkárová (Prešov, SR): Validný výsledok laboratórnych vyšetrení ako výsledok správnej spolupráce laboratórnych a ambulantných pracovníkov 04 Zuzana Varadzynová (Komárno, SR): Sestra – pravá ruka lekára v manažmente pacienta s AIT 05 Marta Tallová, Monika Drábová (Prešov, SR): Pohľad alergoimunologickej sestry na pacienta s GERD  

Transplantačná imunológia

01 Ilja Stříž (Praha, ČR): Transplantace a chemokiny- nové perspektivy 02 Ivana Dedinská (Martin, SR): COVID-19 (prevencia, liečba a vakcinácia) u pacientov po transplantácii obličky 03 Daniel Kuba (Bratislava, SR): Imunologické riziko, svet laboratória a počítačových algoritmov 04 Andrej Čereš (Bratislava, SR): EpViX a PIRCHE – analytické nástroje pre stanovenie imunologického rizika v praxi 05 Danica Ševcová (Košice, SR): Analýza parametrov celulárnej imunity u imunokompromitovaných pacientov po transplantácii obličky a na dialýze s potvrdenou infekciou COVID-19  
 

Piatok 29.4.2022

Aula Magna

Aktuálna liečba primárnych a sekundárnych imunodeficiencií

01 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Stručné repetitórium liečby protilátkových primárnych imunodeficiencií 02 Štefan Raffáč (Košice, SR): Liečba sekundárnej imunodeficiencie v COVIDovej dobe Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Chronická spontánna urtikária - poďme sa o nej rozprávať

01 Otília Petrovičová, Štefánia Nemilová, Anna Bobčáková, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Cielene Spojme naše Úsilie - skúsenosti z Martina 02 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Slovenská realita, kam kráčame? Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Novartis Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 
01 Zuzana Rennerová (Bratislava, SR): Ako sa nestratiť v liečbe ťažkej astmy 02 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Ako sa nechytiť do pasce autoinflamácie... Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Novartis Slovakia
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Otvorme nové horizonty v liečbe AD!

01 Peter Pružinec (Bratislava, SR): Aktuálne pohľady na atopický ekzém 02 Miloš Jeseňák (Martin, SR): Upadacitinib - inovatívna liečba atopického ekzému Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti AbbVie
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Viac ako živiny, menej ako lieky?

01 Martin Hrubiško (Bratislava, SR): Fytochemikálie v rukách odborníka: aktivácia Nrf2 ako kľúč v boji s perzistujúcim zápalom 02 Zuzana Abaffyová (Bratislava, SR): Používanie medicinálnych húb z pohľadu imuno-alergológa Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti OnePharma
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia
 

Covid-19 – ešte stále?...ešte stále...

01 Miloš Jeseňák (Martin, SR): COVID-19, očkovanie a imunitný systém – cherry-picking 😊 02 Vlastimil Král, Marek Budina, Ilja Stříž (Ústí nad Labem, Praha, ČR): Výsledky studie "Protilátky proti SARS-CoV-2" - zklamání nebo realita?
03 Radovan Košturiak (Nitra, SR): Monoklonálne protilátky v profylaxii ochorenia Covid-19 Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti AstraZeneca
Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky
04 Stanislava Blažíčková, Jaroslava Sokolová, Martina Havriško, Alexandra Bražinová (Piešťany, Trnava, Bratislava, SR): Naše skúsenosti s detekciou T buniek reagujúcich na SARS-CoV-2 pomocou T-Spotu 05 Ivo Lochman, Josef Kratochvíla (Ostrava, Pardubice, ČR): Imunoanalytické metody v diagnostice infekce SARS-Cov-2 06 Radovan Košturiak (Nitra, SR): Môžeme stimuláciou vrodenej imunity ovplyvniť priebeh ochorenia SARS-CoV-2? 07 Miroslav Bajer, Peter Petruš, Daniel Čambál (Trnava, SR): MIS-A a naše skúsenosti 08 Anna Bobčáková, Otília Petrovičová, Filip Olekšák, Jana Zelníková, Miloš Jeseňák (Martin, Žilina, SR): COVID-19 u pacientov s vrodenými a získanými poruchami imunity 09 Lenka Kapustová, Peter Bánovčin, Otília Petrovičová, Martina Kostková, Filip Olekšák, Miloš Jeseňák (Martin, SR): MIS-C a naše skúsenosti 10 Otília Petrovičová, Lenka Kapustová, Peter Bánovčin, Miloš Jeseňák (Martin, SR): COVID-19 a DM  
 
poslucháreň BioMed

Mladí imunológovia – naša budúcnosť

01 Daniel Lúčaník, Iveta Neuschlová (Žilina, SR): Roztočová AIT u detí - výsledky z našej ambulancie 02 Dorota Szuma Tormová, Monika Kolejáková (Nové Zámky, SR): Prvé praktické skúsenosti s impulznou oscilometriou 03 Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Peter Ferenc, Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková (Vysoké Tatry, SR): Imunodysregulačné aspekty u detí s Downovým syndrómom 04 Veronika Urdová (Banská Bystrica, Martin, SR): Funkčné vyšetrenie pľúc v manažmente astmy 05 Monika Cvancigerová, Katarína Ištvanková, Jaroslav Fábry (Vysoké Tatry, SR): Diagnostický význam vyšetrovania špecifických IgG (tzv. precipitínov) proti inhalačným alergénom 06 Martina Barnová, Anna Bobčáková, Jela Petrisková, Danka Slováková, Tatiana Košarišťanová, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Fenotypizácia bunkových populácií u pacientov s COVID-19 07 Lenka Kapustová, Eva Jurková Malicherová, Daniela Kapustová, Peter Bánovčin, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Sérový amyloid A a jeho význam pre klinického imunológa 08 Eva Jurková Malicherová, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová, Peter Bánovčin (Martin, SR): Variabilita zápalovej signatúry v diagnostike a monitoringu pacientov s familiárnou stredomorskou horúčkou 09 Miroslav Bajer, Peter Petruš, Daniel Čambál (Trnava, SR): Autoimunitné komplikácie bežnej variabilnej imunodeficiencie  

Aktuálne problémy v odbore II

01 Ivan Hlinka, Beáta Hlinková (Kežmarok, SR): Histamínová intolerancia a laryngofaryngeálny reflux 02 Stanislav Janota, Norbert Lukán, Martin Hrubiško, Iveta Salátová Kozlovská, Ľubomír Gürtler, Jana Korytárová, Marián Faktor (Bratislava, SR): Nie je nádcha ako nádcha 03 Ján Mikler, Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin (Martin, SR): AIT a EBM - klinický výskum u detí a jeho význam pre klinickú prax 04 Ivan Hlinka, Beáta Hlinková (Kežmarok, SR): Monitorovanie NÚ liečby u pacientov so Sclerosis multiplex. Konsenzus neurologických spoločností 05 Eva Balková (Banská Bystrica, SR): Pandémia intolerancie (nežiadúce reakcie na potraviny)  
 

Postery

vestibul pred posluchárňou BioMed
01 Katarína Ištvanková, Monika Cvancigerová, Katarína Kucháliková, Jaroslav Fábry (Dolný Smokovec, SR): Meranie hladín protilátok a sledovanie ich dynamiky v čase po očkovaní vakcínou Commirnaty (Pfizer/BioNTech) u zamestnancov NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec  
02 Daniela Kapustová, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Ján Mikler, Peter Bánovčin (Martin, SR): Špecifiká venómovej imunoterapie v detskom veku  
03 Janka Lafférsová, Luděk Hochmuth, Zora Snopková (Banská Bystrica, SR): Peľová informačná služba: peľová sezóna 2021 – jar 2022 na Slovensku  
04 Jiří Novák, Karin Malíčková, Petra Hroudová (České Budějovice, Praha, ČR): Heerfordtův syndrom  
05 Agáta Očenášová, Juraj Javor, Zuzana Párnická, Barbora Vašečková, Gabriel Minárik, Iliana Királyová, Ivana Shawkatová, Vladimíra Ďurmanová (Bratislava, SR): Asociácia polymorfizmu MMP2 rs243866 s klinickými prejavmi Alzheimerovej choroby  
06 Dominika Radošinská, Jana Radošinská, Juraj Javor, Vladimíra Ďurmanová, Zuzana Párnická, Iliana Királyová, Mária Králová, Ivana Shawkatová (Bratislava, SR): Aktivity matrixových metaloproteináz (MMP-9 a MMP-2) u pacientov s Alzheimerovou chorobou  
07 Jana Straková (Martin, SR): Najčastejšie trigery anafylaxie u dospelých (kazuistika)