PROGRAM

Dnes je
kontakt:

Ing. Jela Petrisková, PhD
agentúra IMPRES, s.r.o. Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 905 747778
e-mail: jela@agenturaimpres.sk
 
ubytovanie zabezpečuje:

CA CESTA
29.augusta 646/16, 036 01 Martin
tel.: +421 43 4238556, 915 835890
e-mail: vasacesta@vasacesta.sk
 
organizačné zabezpečenie:
agentúra IMPRES, s.r.o.
Volgogradská 23, 036 08 Martin
tel.: +421 907 144725
e-mail: impres@agenturaimpres.sk
 
spracovanie osobných údajov

19. - 21. apríl 2023

XXI. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

tlačená verzia programu vo formáte pdf


Odborný garant podujatia

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBAvedúci Centra pre vrodené poruchy imunity JLF UK UN Martin
primár OKIA UN Martin


Čestné predsedníctvo

MUDr. Radovan Košturiak, PhD.

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

MUDr. Helena Leščišinová

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., m. prof.

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

MUDr. Ivan Kocan, PhD., MBA

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Ing. Jela Petrisková, PhD.


predseda Spoločnosti alergológie a klinickej imunológie o.z.

prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie SLS

predsedníčka správnej rady OZ RE-SPIRO

prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti SLS

hlavný odborník MZ SR pre odbor klinická imunológia a alergológia

hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia

pastpredseda České společnosti alergologie a klinické imunologie

dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin

predseda Spolku lekárov v Martine

primátor mesta Martin

predseda organizačného výboru


Podujatie bude prebiehať hybridnou formou. Program budete môcť sledovať on-line alebo zo záznamu, ak nie je uvedené inak.
 
Pre sledovanie on-line je potrebné prihlásenie na https://www.eventix.cz/mdi prípadne cez ÚČASŤ on-line
Streda, 19. apríl 2023
Aula Magna JLF UK, Malá hora 4A

14:00 - 14:30   Slávnostné otvorenie

14:30 - 17:30   Úvodné sympózium

Predsedníctvo: Miloš Jeseňák, Radovan Košturiak, Peter Pružinec
 

- Ivan Solovič (Vyšné Hágy, SR): Čo dokáže BCG vakcína

- Marta Hájková (Bratislava, SR): Cystická fibróza včera, dnes a zajtra

- Ivana Dedinská (Martin, SR): Transplantácia obličky - je naozaj v jednoduchosti krása?

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Klinická a laboratórna imunológia - čo áno a čo nie

- Radovan Košturiak (Nitra, SR): Čo hovoria mapy - geoštatistická analýza alergií v Nitre

- Peter Pružinec (Bratislava, SR): Načo nám je alergia

 
 
penzión Čierna pani - prednášková sála

19:00 - 22:00   Čo sme robili v uplynulom roku v našom odbore

Diskusné fórum

- koordinátor: Miloš Jeseňák
 
 
Štvrtok, 20. apríl 2023
Aula Magna JLF UK, Malá hora 4A

8:30 - 9:15   Reprodukčná imunológia

Predsedníctvo: Katarína Bergendiová, Žaneta Dzurillová, Elena Tibenská
 

- Žaneta Dzurillová, Zdenka Ulčová Gallová (Nitra, SR, Plzeň, ČR): Opakované implantačné zlyhania z pohľadu reprodukčného imunológa    15´

- Elena Tibenská, Kinga Szabóová, Katarína Bergendiová (Bratislava, SR): Imunologický profil endometria u žien s poruchami reprodukcie    15´

- Katarína Bergendiová, Elena Tibenská (Bratislava, SR): Ako môže pomôcť rajónny imunológ pri diagnostike porúch reprodukcie    15´

 

9:20 - 9:50   Chronická spontánna urtikária – odkiaľ kam sme sa posunuli a kam ešte vieme ísť?

    Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Novartis Slovakia
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia

 
Predsedníctvo: Miloš Jeseňák
 

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): CSU - čo bolo, čo je a čo bude...    15´

- Otília Petrovičová (Martin, SR): Efekt omalizumabu v liečbe angioedému ako fenotypu CSU (case study)    7’

- Štefánia Nemilová (Martin, SR): CSU - od zániku k zrodu... (case study)    7’

 

10:00 - 11:00   Komu zvonia zvony? Koniec alergológie?

    Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti ALK Slovakia
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia

 
Moderovaná diskusia
 
Moderátor: Anna Michalková
 

- Účastníci diskusie: Miloš Jeseňák , Peter Pružinec, pacienti

 

11:10 - 11:40   Nové možnosti liečby alergickej rinitídy

    Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti GLENMARK PHARMACEUTICALS SK
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia

 
Predsedníctvo: Miloš Jeseňák
 

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Nové možnosti terapie alergickej rinitídy pomocou fixnej kombinácie liečiv

 

11:45 - 12:30   Aktuálne k respiračným ochoreniam

    Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Chiesi Slovakia
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia

 
Predsedníctvo: Miloš Jeseňák
 

- Svetlana Hadvabová (Komárno, SR): Aj step down je niekedy krokom dopredu

- Bohumil Matula (Nitra, SR): Revolúcia v interpretácii funkčných testov pľúc?

 

14:00 - 14:45   Čo nové prináša rok 2023 v liečbe ťažkej kortikodependentnej astmy na Slovensku?

    Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti AstraZeneca
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia

 
Predsedníctvo: Martin Hrubiško, Peter Pružinec
 

- Radovan Košturiak (Nitra, SR): Benralizumab vo svetle klinických dát

- Martin Kužma (Bratislava, SR): Kortikosteroidy a kosť

- Svetlana Hadvabová (Komárno, SR): Liečba anti IL-5Rα v podmienkach reálnej klinickej praxe

 

14:50 - 15:55   Pootvorme ďalšie dvere do sveta eozinofilných ochorení...

    Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Berlin-Chemie/A.Menarini Distribution Slovakia
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia

 
Predsedníctvo: Miloš Jeseňák
 

- Štefan Laššán (Bratislava, SR): New versus Old...dve cesty k jednému cieľu?

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Eozinofily, cielená liečba, remisia...and what's next?

- Katarína Dostálová (Bratislava, SR): Nosová polypóza. (A přitom taková blbost!...)

- Veronika Urdová (Banská Bystrica, SR): Hypereozinofilný syndróm - čo ďalej?

 

15:55 - 16:10

- Miroslav Bajer (Trnava, SR): Alergie - ako bezpečne a rýchlo uľaviť od symptómov
 
    Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Berlin-Chemie/A.Menarini Distribution Slovakia
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky

 

16:15 - 16:45   Mám alergiu – no a čo!

    Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Stallergenes Greer Slovakia
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia

 
Predsedníctvo: Svetlana Hadvabová
 

- Svetlana Hadvabová (Komárno, SR): Alergická rinitída nie je iba kýchanie...

- Jaroslav Barok (Liptovský Hrádok, SR): Na začiatku bolo kýchanie

 

16:50 - 17:20   T   akto by mala vyzerať spolupráca
2 odborností v prospech pacienta
s atopickou dermatitídou

    Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Sanofi
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia

 
Predsedníctvo: Miloš Jeseňák
 

- Tatiana Hurtová (Martin, SR): Liečba pacienta s atopickou dermatitídou z pohľadu dermatológa

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Liečba pacienta s atopickou dermatitídou z pohľadu imunológa

 
poslucháreň BioMed, Malá hora 4A

8:30 - 10:00   Úloha imunológie v transplantačnej medicíne

Predsedníctvo: Ivana Dedinská, Ilja Stříž
 

- Ivana Dedinská, Karol Graňák, Matej Vnučák, Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová (Martin, SR): Adipocytokíny a transplantácia obličky    20´

- Ilja Stříž (Praha, ČR): Cytokiny z IL-6 rodiny u transplantací ledvin    20´

- Karol Graňák, Matej Vnučák, Margaréta Pytliaková, Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Katarína Macháleková Kajová, Ivana Dedinská (Martin, SR): Imunologické aspekty v klinickej nefrológii    15´

- Danica Ševcová (Košice, SR): Optimalizácia a štandardizácia cross-match testu metódou prietokovej cytometrie (FCXM) - protokol Halifax    15´

- Martina Schniederová, Tatiana Košarišťanová, Andrej Čereš, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Stručné repetitórium imunologických vyšetrení v klinickej nefrológii    10´

 

10:05 - 11:45   Alergia a astma I

Predsedníctvo: Martin Hrubiško, Mária Schvalbová
 

- Stanislav Janota, Norbert Lukán, Iveta Salátová Kozlovská, Martin Hrubiško, Janka Korytárová, Ľubomír Gürtler, Marek Ciesar, Marián Faktor (Bratislava, Piešťany, SR): Perorálne kortikosteroidy u astmatikov    20´

- Katarína Dostálová, Zuzana Lišková (Bratislava, SR): Inhalačné kortikoidy - safety first    15´

- Mária Schvalbová (Prešov, SR): Kam smerujeme v liečbe alergickej rinitídy    15´
 
    Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Viatris Slovakia
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky

- Ivan Hlinka, Beáta Hlinková (Kežmarok, SR): Včasný dekongestívny účinok nazálnych kortikoidov pri alergickej nádche    10´

- Martin Hrubiško (Bratislava, SR): Alergénová imunoterapia pri polysenzibilizácii    15´

- Luděk Hochmuth (Banská Bystrica, SR): Paradoxy v liečbe astmy: ako z menej získať viac. Režim SMART    15´
 
    Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti AstraZeneca
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky

 

11:50 - 12:50   Aktuálne problémy (nielen) v odbore KIA

Predsedníctvo: Ivan Hlinka, Klára Kossárová
 

- Petr Ryšávka (Brno, ČR): Orálny mikrobióm a možnosti jeho ovplyvnenia s využitím probiotík a mikrobiálnych lyzátov    15´
 
    Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti JULAMEDIC
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky

- Klára Kossárová (Bratislava, SR): Vieme pomôcť aj urológom?    15´

- Ivan Hlinka, Beáta Hlinková (Kežmarok, SR): Možnosti liečby rekurentnej aftóznej stomatitídy    15´

 

14:00 - 15:20   Aktuálne témy v odbore KIA

Predsedníctvo: Svetlana Hadvabová, Jela Petrisková
 

- Matúš Holeša (Bratislava, SR): TopDoktor    15´
 
    Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti TopDoktor

 

- Lucie Benešová (Praha, ČR): Laboratórna automatizácia v imunologickej diagnostike a alergológii    15´
 
    Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti PromedeusLab

- Roman Mužík, Svetlana Hadvabová, Martin Selvek, Beáta Saal (Bratislava, Komárno, SR): Alergénová imunoterapia u pacientov s alergickou rinitídou z pohľadu dát zdravotnej poisťovne Dôvera (Ako si prispôsobiť hodnotiace parametre tak, aby lepšie odrážali kvalitu vašej liečby)    20´

- Jela Petrisková, Lucia Valigurová, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Správna a dostatočná (laboratórna) diagnostika je kľúčom k správnej liečbe    15´

 

15:30 - 16:50   Alergia a astma II

Predsedníctvo: Luděk Hochmuth, Jiří Novák
 

- Ivan Hlinka, Beáta Hlinková (Kežmarok, SR): Rozuzlenie ťažkej, nekontrolovanej astmy na biologickej liečbe – kazuistika    10´

- Ivan Hlinka, Beáta Hlinková (Kežmarok, SR): Nazálny provokačný test    10´

- Monika Kolejáková, Dorota Szuma Tormová (Nové, Zámky, SR): Orálne provokačné testy- praktické skúsenosti a triky    15´

- Jiří Novák (Praha, ČR): Zvláštnosti diagnostiky a hodnocení roztočové alergie    15´

- Luděk Hochmuth, Janka Lafférsová, Zora Snopková (Banská Bystrica, SR): Peľový monitoring: čo nám hovoria namerané dáta    25´

- Eva Balková (Banská Bystrica, SR): Riziko anafylaxie u pacienta s peľovo potravinovým alergickým syndrómom    10´

 
 
penzión Čierna pani - prednášková sála

19:00 - 22:00   Načo nám je alergia

Diskusné fórum

- koordinátor: Peter Pružinec
 
 
Piatok, 21. apríl 2023
Aula Magna JLF UK, Malá hora 4A

8:30 - 10:10   Stále aktuálne témy v našom odbore

Predsedníctvo: Milan Buc, Vlastimil Král
 

- Milan Buc (Bratislava, SR): Mechanizmy pôsobenia regulačných lymfocytov a možnosti ich využitia v liečbe alergických a autoimunitných chorôb    25´

- Vlastimil Král (Ústí nad Labem, ČR): IgG4 - stále tajemná, blokující protilátka    20´

- Eva Balková (Banská Bystrica, SR): Stres a imunita    10´

- Eva Balková (Banská Bystrica, SR): Alkohol a imunita    10´

- Milan Buc (Bratislava, SR): B-lymfocyty v patogenéze sclerosis multiplex    25´

 

10:20 - 10:50   Aktuality v sekundárnych imunodeficienciách

    Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia

 
    Sympózium nebude možné sledovať on-line a zo záznamu 
 
Predsedníctvo: Miloš Jeseňák
 

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Racionálny prístup k manažmentu sekundárnych imunodeficiencií

- Martin Hrubiško (Bratislava, SR): Sekundárne imunodeficiencie onkologických pacientov

 

11:00 - 11:30   Pomôžme spoločne pacientom s atopickým ekzémom

    Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti AbbVie
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia

 
Predsedníctvo: Peter Pružinec
 

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Čo všetko bude potrebovať pacient s atopickým ekzémom nastavený na upadacitinib?

- Jana Nemšovská (Bratislava, SR): Čo všetko aktuálne potrebuje pacient so závažnou atopickou dermatitídou?+ kazuistika

 

11:40 - 12:10   Vitamín D

    Odborné sympózium podporené z finančného príspevku spoločnosti IBSA Slovakia
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry sympózia

 

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Aké reálne očakávania môže mať imunológ od vitamínu D

 

12:15 - 13:15   Bez sestier to nejde

Predsedníctvo: Denisa Pavlinská, Jaroslava Šimoníčková
 

- Jaroslava Šimoníčková (Praha, ČR): Nefarmakologické postupy v alergologii    15´

- Denisa Pavlinská, Tomáš Kužma (Prešov, SR): Imunomodulácia s pohľadu sestry    10´

- Gabriela Valkárová, Daniela Mlčochová (Prešov, SR): Provokačné kožné testy v detskej alergologickej ambulan-cii    10´

- Silvia Pavlovičová (Trnava, SR): Biologická liečba - manažment v IAA    10´

- Viera Nespešná (Levice, SR): Malé bodnutie - veľký problém    10´

 

14:00 – 15:20   Imunodeficiencie – primárne a sekundárne

Predsedníctvo: Anna Bobčáková, Adam Klocperk
 

- Adam Klocperk (Praha, ČR): Novorozenecký screening těžké kombinované imunodeficience - přínos a zkušenosti prvního roku v ČR    20´

- Anna Bobčáková, Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Eva Jurková Malicherová, Adam Markocsy, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Neinfekčné prejavy vrodených porúch imunity    15´

- Jana Straková (Martin, SR): Vývoj CVID z selektívnej IgA deficiencie (kazuistika)    10´

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Trénovaná imunita a imunomodulačná liečba    10´
 
    Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Imunoglukan
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky

- Luděk Hochmuth (Banská Bystrica, SR): Imunomodulačná liečba s topickým pôsobením    15´

 

15:25 – 17:20   Infekcie a očkovanie

Predsedníctvo: Miloš Jeseňák, Ingrid Urbančíková
 

- Ingrid Urbančíková (Košice, SR): Asplenizmus a očkovanie - súčasný stav na Slovensku    20´

- Zuzana Podmanická (Banská Bystrica, SR): A čo chrípka?    15´
 
    Odborná prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti AstraZeneca
    Spoločnosť nezasahovala do obsahu a štruktúry prednášky

- Ivo Lochman (Ostrava, ČR): Co mně přinesl SARS-CoV-2 (kasuistika)    20´

- Miloš Jeseňák (Martin, SR): Imunita navodená prekonaním infekcie a očkovaním - vyššia karta berie...    10´

- Alexandra Lochmanová, Jan Martinek, Hana Tomášková, Jana Motlochová (Ostrava, ČR): Srovnání dvou testů T buněčné imunity proti SARS-Cov-2 založených na uvolňování interferonu gamma (IGRA) u zdravotnických pracovníků v České republice    15´

- Zuzana Rennerová, Miroslav Repko (Bratislava, SR): Respiračné infekcie u detí v postcovidovom období    15´

 
 
poslucháreň BioMed, Malá hora 4A

8:30 - 9:30   Alergia na jed hmyzu

Predsedníctvo: Pavel Macháček, Ján Mikler
 

- Ján Mikler (Martin, SR): Urgentný manažment anafylaxie po bodnutí osou alebo včelou    15´

- Daniela Kapustová, Peter Bánovčin, Lenka Kapustová, Ján Mikler, Otília Petrovičová, Eva Jurková Malicherová, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Alergia na jed blanokrídleho hmyzu a venómová imunoterapia u detí (naše skúsenosti)    10´

- Daniela Hasičová (Levice, SR): Motivácia pacienta. Je len v našich rukách?    15´

- Slávka Belvončíková, Martin Lešťan (Prešov, SR): Ako začať? Praktický pohľad na iniciáciu VIT    10´

 

9:40 - 10:25   Autoimunita a zápal

Predsedníctvo: Ľubomír Gürtler, Alena Smiešková
 

- Ľubomír Gürtler, Stanislav Janota (Bratislava, SR): Zápalové markery v ambulancii dobrého imunológa. "Náhodná" kazuistika    20´

- Alena Smiešková, Eleonóra Klímová (Prešov, Bratislava, SR): Závažné infekcie pri liečbe sclerosis multiplex    15´

 

10:30 – 12:20   Sekcia mladých imunológov

Predsedníctvo: Anna Bobčáková, Daniel Lúčaník, Martina Schniederová
 

- Peter Kovács, Alena Smiešková (Prešov, SR): Delabeling    10´

- Eva Jurková Malicherová, Peter Bánovčin, Anna Bobčáková, Adam Markocsy, Otília Petrovičová, Miloš Jeseňák (Martin, SR): CAPS - naše skúsenosti    10´

- Otília Petrovičová, Peter Bánovčin, Anna Bobčáková, Eva Jurková Malicherová, Adam Markocsy, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Nové spektrum zriedkavých autoinflamačných ochorení    10´

- Veronika Urdová (Martin, SR): Keď sa eozinofily zbláznia    10´

- Martina Schniederová, Tatiana Košarišťanová, Miloš Jeseňák (Martin, SR): „Transplantácia in vitro    10´

- Adam Markocsy, Peter Bánovčin, František Cisárik, Otília Petrovičová, Anna Bobčáková, Eva Jurková Malicherová, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Spolupráca imunológa s klinickým genetikom - genetická analýza pri vrodených poruchách imunity    10´

- Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Peter Ferenc, Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková (Dolný Smokovec, SR): Prepojenie rinovírusových infekcií s genézou detskej bronchiálnej astmy    10´

- Dorota Szuma Tormová, Monika Kolejáková, Svetlana Hadvabová (Nové Zámky, Komárno, SR): Známy neznámy LTP syndróm    10´

- Daniel Lúčaník (Žilina, SR): Imunologické aspekty otužovania    10´

 
 
 
POSTERY
vestibul pred poslucháreňou BioMed, Malá hora 4A
 

- Branislav Šlenker, Miloš Jeseňák, Eva Jurková Malicherová, Daniela Kapustová, Lenka Kapustová, Peter Bánovčin (Martin, SR): Kolchicínová rezistencia u pacientov s FMF a jej následný manažment

- Ľubica Vadelová, Daniela Kantárová, Barbora Váňová, Nadežda Mäčková, Katarína Uhrinová, Mojmír Vrlík (Martin, SR): Liečba rezistentných infekcií v postantibiotickej ére s využitím rozličných bakteriofágov

- Katarína Mihaliková, Peter Orendáš, Viktória Šiváková (Košice, SR): Porovnanie súpravy ELISA-anti-DNP-G (Biogema) s ELISA súpravami dsDNA-G a Nucleo-h firmy AESKU Diagnostics

- Janka Lafférsová, Luděk Hochmuth, Zora Snopková (Banská Bystrica, SR): Peľová informačná služba: peľová sezóna 2022 – jar 2023 na Slovensku